فروشگاه ساز دیمارکت 4

مدیریت گروهها

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید گروه های مختلفی را که برای اخبارهای فروشگاه تعریف کردید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی اخبار کلیک کنید و گزینه ی مدیریت گروه ها کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که میتوانید گروه های اخبار فروشگاه را مدیریت کنید. مدیریت گروه های ...

گروه جدید اخبار

۱۵ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید برای اخبار هایی که در فروشگاه خود درج کردید ، گروه های مختلفی تعریف کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی اخبار کلیک کنید و سپس گزینه ی گروه جدید را انتخاب کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که امکان گروه بندی اخبار در یک ...

مدیریت اخبار

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید تمامی خبرهایی که در فروشگاه قرار دادید را مدیریت نمایید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی اخبار کلیک کنید و گزینه ی مدیریت اخبار کلیک کنید. برای شما صفحه ای نمایش داده میشود که در آن تمامی اخبار نمایش داده میشود. مدیریت اخبار شامل جستجو ، تعداد مشاهده ، ...

خبر جدید

۱۳ مهر ۱۳۹۶
شما می توانید برای فروشگاه خود خبرهای جدیدی را درج کنید. برای این کار ابتدا وارد مدیریت فروشگاه بشوید سپس از سمت راست روی گزینه ی اخبار کلیک کنید و گزینه ی خبر جدید کلیک کنید. صفحه ای برای شما نمایش داده میشود که در آن امکان درج اخبار با فیلدهای عنوان ، گروه ، تصویر ، متن وجود دارد. ...