پرداخت اینترنتی

درگاه پرداخت الکترونیک
درگاه پرداخت الکترونیک
ما می توانیم از طرف شما پیگیری امور قراداد با شرکت های PSP جهت دریافت درگاه اینترنتی را انجام دهیم. در صورتی که شما تمایل دارید ، برای سایت یا فروشگاه خود ، درگاه آنلاین بانکی داشته باشید تا مشتریان شما بتوانند با کارت های عضو شتاب خود ، از فروشگاه شما خرید کنند ، ما می توانیم با بانک مورد نظر از طرف شما قرارداد ببندیم. قراردادهای درگاه بانکی ، به نام درخواست کننده بسته می شوند و به حساب هزینه های فروش هم به حساب درخواست کننده واریز می شود. میهن سرویس ، فقط پیگیر امور قرارداد شما خواهد بود. در صورتی که در سایت مورد نظر ، حساب بانکی ...
خدمات ویژه
خدمات ویژه
خدماتی که از طریق بخش خدمات ویژه به مشتریان ارایه می شوند ، خدماتی هستند که در گذشته توسط خود مشتری می بایست پیگیری و انجام شود. به عنوان مثال ، عقد قرارداد درگاه اینترنتی ، برای کاربران تازه کار ، کار سخت و پیچیده است. میهن سرویس به عنوان دوست و همراه شما ، این خدمات را با هزینه های بسیار کم ارایه می نماید. این خدمات شامل عقد قرارداد با بانک ها برای دریافت درگاه اینترنتیو ... هستند. لیست خدمات ویزه قابل ارایه توسط میهن سرویس به طور مستمر تکمیل و بروزرسانی خواهد شد. اگر فکر می کنید ، خدماتی لازم است در این بخش ارایه شود ، آن را ...