قانون

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه
فهرست مصاديق محتوای مجرمانه
فهرست مصاديق محتوایمجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی .1 اشاعه فحشاء ومنكرات)بند2 ماده6 قانون مطبوعات ( .2تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديدیادعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی) بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه ای و ماده 639 قانون مجازات اسلامی( .3انتشار،توزیع و معامله خلاف عفت عمومی)مبتذلومستهجن ) ( بند 2ماده6 قانون مطبوعات وماده 14 قانون جرائم رایانه ای ( .4تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد ياتطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن ومبتذل)ماده 15 قانون جرایم رایانه ای( .5استفاده ابزاري از افراد) اعم از زن ومرد ) در تصاوير ومحتوا، تحقير وتوهين به جنس زن، تبليغ تشريفات وتجملات ...
قوانین سامانه پیامک
قوانین سامانه پیامک
محتوی ارسال باید طبق عرف و قوانین مرتبط با حوزه نشر و خبر باشد میتوایند این قونین را دراینجامشاهده نمایید علاوه بر موارد مذکور ارائه شده درلینک، نکات دیگری در ذیل آورده شده که برای استفاده از پنل باید به آنها توجه داشته باشید، در غیراین صورت میهن سرویس در قبال استفاده ناصحیح از پنل هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت سامانه پیام کوتاه میهن سرویس به عنوان یک وبسایت رسمی ایرانی از تمامی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تبعیت مینماید. میهن سرویس از تاریخ 10 مهر 1398 ارائه سرویس پیامک تبلیغاتی خود را متوقف کرده است. در صورت تمایل به دریافت سرویس پیامک خدماتیمیتوانید با شماره 01732530153 تماس حاصل فرمایید. احراز هویت -براي حفظ حقوق ...