طراحی وب سایت

طراحی وب
طراحی وب
استفاده از سیستم های آماده -سایت ساز- فقط برای ایجاد سایت عمومی با تم کاری و هدفی مشخص مناسب خواهد بود. زیرا توسعه و برنامه نویسی در این حوزه کار ساده ای نیست. به همین جهت ، برای ایجاد پورتال های جامع متفاوت ، سایت های خدماتی و ... برنامه نویسی از پایه و به صورت اختصاصی باید انجام می شود تا بازدهی مناسب را داشته باشد. این مهم موجب حذف امکانات اضافی و بدون استفاده و جایگزین شدن با امکانات مورد نیاز و کاربری شود. همین امر موجب افزایش سرعت ، سادگی در ایجاد سیستم و راحتی در توسعه می شود. در صورتی که به برنامه اختصاصی و یا سایت اختصاصی ...