دریافت درگاه پرداخت اینترنتی

درگاه پرداخت الکترونیک
درگاه پرداخت الکترونیک
ما می توانیم از طرف شما پیگیری امور قراداد با شرکت های PSP جهت دریافت درگاه اینترنتی را انجام دهیم. در صورتی که شما تمایل دارید ، برای سایت یا فروشگاه خود ، درگاه آنلاین بانکی داشته باشید تا مشتریان شما بتوانند با کارت های عضو شتاب خود ، از فروشگاه شما خرید کنند ، ما می توانیم با بانک مورد نظر از طرف شما قرارداد ببندیم. قراردادهای درگاه بانکی ، به نام درخواست کننده بسته می شوند و به حساب هزینه های فروش هم به حساب درخواست کننده واریز می شود. میهن سرویس ، فقط پیگیر امور قرارداد شما خواهد بود. در صورتی که در سایت مورد نظر ، حساب بانکی ...