تبلیغ

تبلیغات اینترنتی
تبلیغات اینترنتی
روشهای مدرن تبلیغاتی از سالها قبل ، باعث درک کارشناسان این حرفه نسبت به تأثیرات مستقیم آن در جامعه شد. تأثیراتی که تصاویر روزنامه ها و مجلات همه روزه در ذهن مردم ایجاد می شد. امروزه این تصاویر میتوانند روی صفحه نمایش یک کامپیوتر ظاهر شوند و حتی به شکلی زنده ، به صورت متحرک و به همراه صدا نمایش داده شوند. اینترنت به عنوان بزرگترین شبکه کامپیوتری جهان ، بر اساس عرف دسترسی آزادانه به اطلاعات ایجاد شده است ، اما به سرعت از یک ابزار تحقیقاتی به یکی از گسترده ترین امکانات تجاری جهان مبدل شده است که شیوه های تبلیغاتی خاص خودش را میطلبد. عرصه ی بسیار گسترده تبلیغات ...