نمونه کار : بازار کامپیوتر ایران

بازار کامپیوتر ایران

نام سایت : فروشگاه اینترنتی بازار کامپیوتر ایران

آدرس سایت : www.bciran.com

سیستم مدیریت محتوا : فروشگاه ساز دیمارکت نسخه 3

نوع فعالیت : طراحی گرافیکی - استفاده از فروشگاه ساز دیمارکت نسخه 3 - راه اندازی سایت - مشاوره - طراحی قالب - نصب ماژول های اضافی