فروش و توسعه این نرم افزار  توسط میهن سرویس متوقف شده است.

 

ساخت و طراحی نرم افزار های اتوماسیون ، یکی از نیازهای اصلی و اساسی بازار امروز کشور ماست. ما در حال ورود به یک دوره فناوری جدید هستیم که در آن همه چیز به صورت اتوماتیک و سیستماتیک باید انجام شود. بدین منظور و برپایه نیاز روز استخر ها و مراکز آبی ، نرم افزار اتوماسیون و مدیریت استخر میهن سرویس راه اندازی گردیده است. این نرم افزار امکانات فراوانی را در اختیار مدیران استخر ها قرار می دهد که با استفاده از آنها می توان به سادگی یک استخر را در حوزه های فروش بلیط ، مدیریت حقوق و دستمزد ، مدیریت هزینه ها ، امور پرسنلی ، و ... مدیریت نمود.

لیست امکانات نرم افزار اتوماسیون استخر میهن سرویس با توجه به بخش های مختلف آن جمع آوری گردیده است. بدیهی است با بروزرسانی های مستمر و دوره ای ، امکانات بیشتری به آن اضافه خواهد شد. از جمله خصوصیات دیگر نرم افزار استخر میهن سرویس می توان به امکان ارایه پیشنهاد توسط کاربران جهت افزودن آپشن و یا گزینه جدیدی در آن اشاره کرد.

 

 

امکانات اصلی نرم افزار اتوماسیون استخر دیمارکت امکانات اصلی نرم افزار اتوماسیون استخر میهن سرویس
امکانات بخش مدیریت پرسنل نرم افزار اتوماسیون استخر دیمارکت امکانات بخش مدیریت پرسنل نرم افزار اتوماسیون استخر میهن سرویس
امکانات بخش مدیریت امور مالی نرم افزار اتوماسیون استخر دیمارکت امکانات بخش مدیریت امور مالی نرم افزار اتوماسیون استخر میهن سرویس
امکانات بخش مدیریت بلیط نرم افزار اتوماسیون استخر دیمارکت امکانات بخش مدیریت بلیط نرم افزار اتوماسیون استخر میهن سرویس
امکانات بخش گزارشات نرم افزار اتوماسیون استخر دیمارکت امکانات بخش گزارشات نرم افزار اتوماسیون استخر دیمارکت