شماره اختصاصی سامانه پیامک

شماره اختصاصی سامانه پیامک

شماره های اختصاصی به مدت 1 سال فعال خواهد بود و بعد از 1 سال در صورت نیاز باید تمدید شوند. مدارک مورد نیاز:

 

اشخاص حقیقی :
نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، شماره کارت ملی ، آدرس به همراه کد پستی دقیق 10 رقمی ، شماره تماس ثابت و همراه

 

اشخاص حقوقی :
نام شرکت ، شماره ثبت شرکت ، شماره اقتصادی شرکت ، آدرس به همراه کد پستی دقیق 10 رقمی ، شماره تماس شرکت و مسئول سامانه

 

تعداد رقم شماره پیش شماره 1000 پیش شماره 2000 پیش شماره 3000
- سفارشی غیر سفارشی رند غیر رند سفارشی غیر سفارشی
14 رقمی 300.000 150.000 ندارد ندارد 300.000 150.000
13 رقمی 800.000 400.000 ندارد ندارد ندارد ندارد
12 رقمی 1.600.000 800.000 استعلام 1.700.000 1.600.000 1.000.000
11 رقمی 3.000.000 1.500.000 استعلام 2.500.000 ندارد ندارد
10 رقمی 4.000.000 2.000.000 استعلام 4.700.000 2.500.000 1.400.000
9 رقمی 5.000.000 2.500.000 استعلام 8.500.000 3.500.000 2.500.000
8 رقمی 7.000.000 3.500.000 استعلام 15.000.000 استعلام استعلام
7 رقمی 50.000.000 50.000.000 استعلام استعلام استعلام استعلام
6 رقمی 100.000.000 100.000.000 استعلام استعلام ندارد ندارد

 

  • تمامی قیمت ها به ریال میباشد.
  • سفارشی شماره هایی هستند که توسط شما وغیر سفارشی شماره هایی که به صورت تصادفی توسط مخابرات انتخاب میشوند.
  • رندی و غیر رندی شماره های 2000 توسط استعلام از مخابرات مشخص میشوند و معولا به تعدادارقام تکراری بستگی دارد.
به اشتراک بگذارید :
سایر صفحات :