تفاوت جستجوی رایگان و تبلیغ در گوگل

تفاوت جستجوی رایگان و تبلیغ در گوگل

 

1. در جستجوی رایگان ، شما به ازای یک یا حداکثر چند عبارت جستجو ٬ در میان نتایج قرار می گیرید. که معمولا این کلمات ٬ کلمات مورد تمایل شما نمی باشند ولی در تبلیغ در گوگل شما می توانید به ازای هر عبارتی که تمایل دارید در جستجو قرار بگیرید.

 2. در جستجوی رایگان ، ممکن است سایت شما در نتایج پایین ، مثلا در صفحات دوم به بعد قرار بگیرد ، در نتیجه وب سایت شما دیده نخواهد شد. اما با تبلیغ در گوگل سایت شما می تواند در اولین نتیجه قرار بگیرد.

 3. در جستجوی رایگان ، برای قرار گرفتن سایت شما در نتایج ، ماه ها زمان لازم است و کوچکترین تغییر در آن نیز ، مجددا به ماه ها زمان نیاز خواهد داشت. اما با تبلیغ در گوگل ، وب سایت شما طی چند ساعت در محل مورد نظر شما قرار خواهد گرفت و هر تغییر طی چند دقیقه اعمال خواهد شد.

 4. در جستجوی رایگان ، شما هیچ ابزار مدیریتی بر روی نتایج یک جستجو ندارید ، اما در تبلیغ در گوگل ، شما بطور کامل می توانید نتایج جستجوی خود را مدیریت نمایید.

 5. در تبلیغ در گوگل ، شما می توانید وب سایت خود را در کشور خاص و یا زبان خاص به نمایش در آورید ولی در جستجوی رایگان این گونه نمی باشد.

6. در جستجوی رایگان ، هیچ گزارشی از طرف گوگل در اختیار شما قرار نمی گیرد ، ولی با تبلیغ با گوگل ، گزارشات مفصلی از طرف گوگل در اختیار شما قرار می گیرد.

 

 

تفاوت جستجوی رایگان و تبلیغ در گوگل تفاوت جستجوی رایگان و تبلیغ در گوگل تفاوت جستجوی رایگان و تبلیغ در گوگل تفاوت جستجوی رایگان و تبلیغ در گوگل
قوانین گوگل ادوردز مزایای تبلیغ در گوگل امکانات گوگل ادوردز تبلیغ در گوگل ادوردز

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :
سایر صفحات :