تعرفه ارسال پیامک

تعرفه ارسال پیامک

تعرفه های سامانه پیام کوتاه میهن سرویس به صورت ریالی بوده ، و بسته به میزان مبلغ پرداختی شما در یکی از رنج های زیر قرار خواهید گرفت. لذا هرچه میزان پرداختی شما بیشتر باشد ، هزینه پیامک برای شما کمتر خواهد بود. همچنین هیچ محدودیت زمانی برای استفاده از این شارژ نخواهید داشت و حتی در صورت منقضی شدن پنل شما ، با تمدید آن میتوانید از باقیمانده شارژ استفاده نمایید.

  • تعرفه پیامک ها با احتساب ارزش افزوده بوده و این قیمت ها، قیمت تمام شده برای کاربر می باشد.
  • تعرفه ارسال بر اساس آخرین مبلغ شارژ پنل حساب می شود.
  • قیمت های زیر در تاریخ 31 خرداد 95 بروزرسانی شده اند

 

 
تعرفه ارسال پیامک

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :
اس ام اسارسال اس ام اسsmsپیامک تبلیغاتیارسال اس ام اس تبلیغاتیاس ام اس تبلیغاتیتبلیغات پیامکیتبلیغات اس ام اسیپنل پیامک تبلیغاتیتبلیغات اس ام اسsms تبلیغاتیپیامک های تبلیغاتیپیامک تبلیغاتاس ام اس های تبلیغاتیاسمس تبلیغاتیهزینه پیامک تبلیغاتیاس ام اس تبلیغاتی ایرانسلپیام تبلیغاتپیام های تبلیغاتیهزینه اس ام اس تبلیغاتی
سایر صفحات :