اختلال همراه اول برای خطوط 5000
06 بهمن ماه 1394

به اطلاع می رساند به دلیل اختلال در خطوط 5000 قبل از هرگونه ارسال انبوه برای شماره های همراه اول ابتدا تست بفرمایید.