افزایش تعرفه 021
02 دی ماه 1394

پیرو اعلام مخابرات استان تهران از تاریخ 7 دی ماه 94 مبلغ 10 ریال بابت اعمال مصوبه بند (ز) ماده واحده لایحه بودجه 94 به هزینه  هر پیامک اضافه خواهد شد .