افزایش تعرفه 021

۱۳۹۶-۰۶-۰۷ ۱۲:۴۲:۰۹ افزایش تعرفه 021

پیرو اعلام مخابرات استان تهران از تاریخ 7 دی ماه 94 مبلغ 10 ریال بابت اعمال مصوبه بند (ز) ماده واحده لایحه بودجه 94 به هزینه هر پیامک اضافه خواهد شد .