ارایه شماره های خدماتی برای اشخاص حقوقی

۷ شهریور ۱۳۹۶
4.4
ارایه شماره های خدماتی برای اشخاص حقوقی

شماره های خدماتی برای اشخاص حقوقی به مشتریان دیمارکت ارایه می شود.

شماره های خدماتی ، شماره هایی هستند که ،وقتی با آن ها پیامکی ارسال می شود ، برای مشتریانی که پیام های تبلیغاتی خودرا لغو کرده باشند ،نیز ارسال خواهد شد.


مشتریان عزیز پس از انتخاب شماره مورد نظر خود برای خدماتی شدن آن ، مراحل زیر را نیز باید انجام دهند :
1) مشخصات احراز هویت خط مورد نظر را مطابق دستورالعمل تکمیل نموده و تصویر آن را برای ما ارسال نمایند
2) فایل PDF "تعهدنامه جدید تعریف شماره خدماتی" تکمیل و تصویر آن را برای ما ارسال نمایند
3) فایل EXCEL جهت تکمیل اطلاعات هر خط مطابق با تعهدنامه و WHOIS می باشد، آن را تکمیل و برای ما ارسال نمایند
 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :