دیمارکتی ها در استان تهران
ردیف شهر نام سایت آدرس سایت نام شرکت نماینده رسمی
1 تهران با ما یاب bamayab.com -
2 تهران سونی سیف sonysafe.com -
3 تهران موب پی سی mob-pc.com -
4 تهران ایسوز شاپ asuzshop.com -
5 تهران فرهنگ فضای مجازی virtuallearning.ir گروه پیشگامان صفر و یک -
6 تهران ایران تحریر iran-tahrir.com -
7 تهران گوشی پلاس gooshiplus.ir گوشی پلاس -
8 تهران 25شام 25sham.ir -
9 تهران گنج جنگ ganjejang.com -
10 تهران زبان شیرین انگلیسی zabanshen.com -
11 تهران تجهیز هوا فراز thf.co.ir -
12 تهران رول ایران rolliran.com -
13 تهران پارس افزار الوند parsafzarco.net -
14 تهران موسسه فرهنگی آیان مهر ayanmehr.net موسسه فرهنگی آیان مهر -
15 تهران سپیدار sepidarwood.com -
16 تهران نیک و نیکو nikoniku.com -
17 تهران سپیان sepian.ir -
18 تهران افق روشن ofoghe-roshan.com -