دیمارکتی ها در استان چهارمحال بختیاری
ردیف شهر نام سایت آدرس سایت نام شرکت نماینده رسمی
1 بلداجی بلداجی شاپ boldajishop.com بلداجی شاپ -