در پی کسب رضایت کاربران به منظور سهولت در استفاده از سرویسها و خدمات و محصولات دیمارکت ، آموزشهایی در این بخش در نظر گرفته ایم. این آموزشها شما را قدم به قدم راهنمایی خواهند کرد.

  • پاسخ بسیاری از سوالات پرتکرار بصورت کوتاه و کاربردی داده شده است. شاید پرسش شما ، سوال دیگر مشتریان باشد. میتوانید در ابتدا به "سوالات متداول" رجوع نمایید.
  • برای آشنایی با پنل کاربری دیمارکت وبخش خدمات مشتریان میتوانیداز  "استفاده از خدمات مشتریان" راهنمایی بگیرید.
  • آموزشهای مربوط به استفاده از سرویسها ، خدمات و محصولات دیمارکت در بخش "مرکز آموزش" گنجانده شده است.