چگونه وارد پنل شخصی خود شوم؟

برای ورود به پنل کنترل خود دو راه دارید:
راه اول :از گزینه ورود در سایت دیمارکت استفاده نمایید .
راه دوم :مستقیما آدرس http://service.dmarket.ir   را درمرورگر خود جستجو کنید.

با انتخاب هر کدام از این دو راه شما وارد صفحه ورود دیمارکت می شوید.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله