سامانه پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه ویژه 1 - رایگان

سامانه پیام کوتاه ویژه رایگان
همراه با امکانات و ماژول های اولیه
+ وب سرویس

سامانه پیام کوتاه ویژه 2

همه امکانات نسخه رایگان
+ شماره 14 رقمی رایگان
+ برگزاری نظرسنجی و پاسخگویی خودکار به پیامک ها