نمایندگی هاست لینوکس ویژه سرور ایران

نمایندگی هاست ویژه ایران 1 - 10 گیگ

10GB SSD
100GB Traffic
نامحدود کاربر
کنترل پنل دایرکت ادمین
با Oversell

نمایندگی هاست ویژه ایران 2 - 15 گیگ

15GB SSD
150GB Traffic
نامحدود کاربر
کنترل پنل دایرکت ادمین
با Oversell

نمایندگی هاست ویژه ایران 3 - 20 گیگ

20GB SSD
200GB Traffic
نامحدود کاربر
کنترل پنل دایرکت ادمین
با Oversell

نمایندگی هاست ویژه ایران 4 - 25 گیگ

25GB SSD
250GB Traffic
نامحدود کاربر
کنترل پنل دایرکت ادمین
با Oversell