لایسنس ها

دایرکت ادمین - دوره ای

لایسنس کنترل پنل DirectAdmin
تغییر آی پی هر فصل 1 بار

دایرکت ادمین - مادامالعمر

لایسنس کنترل پنل DirectAdmin
تغییر آی پی هر فصل 1 بار