ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
4,600 تومان
1 سال
N/A
4,600 تومان
1 سال
.com
39,200 تومان
1 سال
39,200 تومان
1 سال
39,200 تومان
1 سال
.net
50,700 تومان
1 سال
50,700 تومان
1 سال
50,700 تومان
1 سال
.org
49,200 تومان
1 سال
49,200 تومان
1 سال
49,200 تومان
1 سال
.info
48,100 تومان
1 سال
48,100 تومان
1 سال
48,100 تومان
1 سال
.biz
46,600 تومان
1 سال
46,600 تومان
1 سال
46,600 تومان
1 سال
.in
14,500 تومان
1 سال
45,700 تومان
1 سال
45,700 تومان
1 سال
.co
123,200 تومان
1 سال
123,200 تومان
1 سال
123,200 تومان
1 سال
.eu
42,200 تومان
1 سال
42,200 تومان
1 سال
42,200 تومان
1 سال
.tel
52,800 تومان
1 سال
52,800 تومان
1 سال
52,800 تومان
1 سال
.me
37,800 تومان
1 سال
101,200 تومان
1 سال
101,200 تومان
1 سال
.us
39,600 تومان
1 سال
39,600 تومان
1 سال
39,600 تومان
1 سال
.asia
59,400 تومان
1 سال
59,400 تومان
1 سال
59,400 تومان
1 سال
.tv
140,800 تومان
1 سال
140,800 تومان
1 سال
140,800 تومان
1 سال
.uk
42,200 تومان
1 سال
42,200 تومان
1 سال
42,200 تومان
1 سال
.mobi
12,700 تومان
1 سال
68,600 تومان
1 سال
68,600 تومان
1 سال
.pw
33,400 تومان
1 سال
33,400 تومان
1 سال
33,400 تومان
1 سال
.cc
118,800 تومان
1 سال
118,800 تومان
1 سال
118,800 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .