هاست لینوکس ویژه ایران

هاست لینوکس ویژه ایران 1 - 100 مگابایت

100MB
10GB Traffic
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست لینوکس ویژه ایران 2 - 250 مگابایت

250MB
15GB Traffic
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست لینوکس ویژه ایران 3 - 500 مگابایت

500MB
25GB Traffic
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست لینوکس ویژه ایران 4 - 1 گیگابایت

1GB
40GB Traffic
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست لینوکس ویژه ایران 5 - 2 گیگابایت

2GB
80GB Traffic
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست لینوکس ویژه ایران 6 - 5 گیگابایت

5GB
140GB Traffic
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست لینوکس ویژه ایران 7 - 10 گیگابایت

10GB
200GB Traffic
کنترل پنل دایرکت ادمین