دیمارکت - راه اندازی فروشگاه اینارنتی

چگونگی همکاری بهتر تیم بازاریابی و فروش بخش دوم

چگونگی همکاری بهتر تیم بازاریابی و فروش بخش دوم

در بخش اول مقاله گفتیم که : ترکیب تیم های فروش و بازاریابی شما یک حرکت حیاتی برای رشد اقتصادی است.

از زمانی که ساختار شرکتی روشن شده است، این یک چالش همیشگی است و تسلط به آن راحت نیست.

بهترین سازمان های بازاریابی در حال حاضر آنهایی اند که قابلیت های انعطاف پذیر دارند، زیرساختارها، زنجیره های ارتباطی، فرآیندها و عملیات داخلی و جریان های درآمدزایی را با همکاری فروش و بازاریابی برای هماهنگی و دستیابی به همان اهداف، تجزیه و تحلیل می کنند.

در ادامه به توضیح برخی موارد دیگر میپردازیم:

 

برگزاری جلسات مکرر بین فروش و بازاریابی

امروز ما شاهد روندی هستیم که خواستار حذف جلسات تا جای ممکن هستند. جلسات بین بازاریابی و فروش هرگز نباید برداشته شوند. این جلسات باید یک بار در هفته برگزار شود که در آن فعالیت های هفته گذشته بررسی می شود.

تیم فروش باید تیم بازاریابی را درباره آنچه که انجام داده اند سایر اطلاعاتی که می تواند به بازاریابی محتوا کمک کند ، به روزرسانی کنند.

 

تیم بازاریابی نیز باید درباره اینکه چه محصولی به خوبی فروش میرود ، استراتژی های موثر و هر موضوعی که ممکن است به حلقه  فروش کمک کند گزارش دهد.

مدیریت نظارت بر این جلسات هفتگی باید به طور مداوم هدف مشترک و تلاش تیم ها که به درآمد حاصل می شود، را دنبال کند.

 

دفتر را به ترکیبی از تیم های بازاریابی و فروش تبدیل کنید

اکثر شرکت ها قسمت های کاری جداگانه برای تیم های فروش و بازاریابی ارائه می دهند. در نظر داشته باشید که بسیاری از ارتباطات داخلی، غیررسمی است.

اگر شما یک نماینده فروش را با یک بازاریاب جفت کنید، آنها قادر به دیدن آنچه که هر روز انجام می دهند، خواهند بود. بازاریاب ایده ای بهتر از اینکه آیا تاکتیک هایشان کمک به فروش می کنند یا نه پیدا میکند، فروشنده می تواند از بازاریابی برای برخی از اطلاعات داده شده در مورد کار کمک بگیرد. هنگامی که تیم فروش درک درستی از منافع خود دارد، می توانند آنها را به طور موثرتری جلو ببرد.

 

بخش اول مقاله را در اینجا بخوانید

 

 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :