دیمارکت - راه اندازی فروشگاه اینارنتی

چگونگی همکاری بهتر تیم بازاریابی و فروش بخش اول

چگونگی همکاری بهتر تیم بازاریابی و فروش بخش اول

ترکیب تیم های فروش و بازاریابی شما یک حرکت حیاتی برای رشد اقتصادی است.

از زمانی که ساختار شرکتی روشن شده است، این یک چالش همیشگی است و تسلط به آن راحت نیست.

بهترین سازمان های بازاریابی در حال حاضر آنهایی اند که قابلیت های انعطاف پذیر دارند، زیرساختارها، زنجیره های ارتباطی، فرآیندها و عملیات داخلی و جریان های درآمدزایی را با همکاری فروش و بازاریابی برای هماهنگی و دستیابی به همان اهداف، تجزیه و تحلیل می کنند.

 

چرا بازاریابی فروش و بازاریابی باید در یک راستا باشند؟

کالیبراسیون تیم های فروش و بازاریابی برای همکاری با یکدیگر، چرخه فروش را کوتاه می کند، به ویژه هنگامی که مشتریان شما نگران هستند. هدف نهایی هر دو بخش هم همین موضوع است.

هنگامی که بین فروش و بازاریابی به طور موثر ارتباط برقرار می شود، بازگشت سرمایه می تواند به طور مستقیم با  بازاریابی ارتباط برقرار کند و بسته شدن چرخه فروش به طور قابل توجهی ساده تر می شود.

 

تصمیم گیری اجرایی در هیئت مدیره

اولین قدم برای هماهنگی تیم فروش و بازاریابی شما این است که از مدیر اجرایی دستور داشته باشند. اینکه مدیر بازاریابی و مدیر فروش در هماهنگی فروش و بازاریابی به توافق برسند، نه تنها مهم، بلکه لازمه رشد است.

به طور سنتی درجه ای از تنش بین تیم های بازاریابی و بازاریابی وجود دارد. اغلب تیم های فروش بازاریابی را فقط تیم تحصیل کرده ای می دانند و موفق به درک سختی های آنها نمی شوند، در حالی که بازاریابی ، تیم فروش را به عنوان فروشنده تنها می بیند و از تمام موقعیت های پیچیده ای که با آن روبرو هستند آگاه نیستند.

هنگامی که مدیرعامل قادر به تقویت و تأکید بر اهمیت برداشتن شکاف و تسهیل در ارتباطات داخلی است، یکپارچه سازی می تواند مثل سیمانی که آجرها را نگه می دارد، عمل کند.

 

ساخت پل

هر سازمان متفاوت است . ملاقاتی با رهبران اجرایی و تمام سطوح مدیریت و یک گام به عقب لازم است تا فرهنگ شرکت و اهداف خود را به عنوان یک سازمان و کارکنان فردی خود در نظر بگیرید و یک پل بین بازاریابی و فروش را که مناسب توسعه شما است، طراحی کنید.

یک پل که درآمد را به بازاریابی متصل می کند و فروش را به بازاریابی مبتنی بر داده ها متصل می کند طراحی کنید. هنگامی که این دو تیم با تعهد برای رسیدن به یک هدف کار کنند، می توانید انتظار داشته باشید که رشد مداوم را در محیط سازگار تر ببینید.
 

 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :