دیمارکت - راه اندازی فروشگاه اینارنتی

نمره کیفیت quality score چیست؟

۱۶ مهر ۱۳۹۶
4.5
نمره کیفیت quality score چیست؟

نمره کیفیت quality score
یکی از مهمترین قسمتها در تبلیغ در گوگل داشتن کلمات کلیدی مناسب می باشد . هر کلمه ثبت شده در تبلیغ دارای یک نمره کیفیت quality score می باشد . سقف این نمره کیفیت ۱۰ می باشد عبارت کلیدی که نمره ۱۰ از ۱۰ کسب کند دارای بهترین کیفیت از نظر گوگل بوده است . نمره کیفیت تاثیر مستقیم بر روی هزینه کلیک ها و جایگاه نمایش تبلیغ دارد .


مبنای کسب نمره کیفیت :
۱ – ارتباط کلمه به وبسایت
۲ – پایداری وبسایت
۳ – نسبت نمایش به کلیک عبارت کلیدی
۴ – وضعیت کلمه از نظر عمومی تک کلمه ای و یا ترکیبی بودن ( کلمات ترکیبی از نمره کیفیت بهتری برخوردار هستند )

روشهای کسب نمره کیفیت بالا :
یک روش مهم در کسب نمره کیفیت بالا درج عبارات کلیدی در صفحه فروشگاه اینترنتی می باشد . بهتر است عبارت مورد نظر چندین بار در صفحه بصورت bold و همچنین italic درج شود همچنین بهتر است مهمترین عبارت کلیدی به صورت عنوان صفحه درج شود .
یک فاکتور مهم دیگر استفاده از عبارت کلیدی در دو تگ مهم meta keyborad و meta discription در کد سایت می باشد .
درج کلمات کلیدی در این دو تگ تاثیر بسزایی در کسب نمره کیفیت خواهد داشت .
فاکتور مهم دیگر درج تگ می باشد . درج کلمات کلیدی مهم در قالب این تگ در کسب نمره کیفیت تاثیرگذار خواهد بود .
چک کردن وبسایت در سایتهای html checker و از بین موردن مشکلات و خطاهای html نیز تاثیر گذار خواهد بود .

 

 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :