مقالات میهن سرویس

کدام مدل سازمانی برای کسب و کار شما مناسب است؟ بخش اول

کدام مدل سازمانی برای کسب و کار شما مناسب است؟ بخش اول

۲۲ شهریور ۱۳۹۷
هنگام ایجاد یک کسب و کار جدید ، باید به طراحی ساختار سازمانی شرکت خود توجه کنید. این کار باید با توجه به اندازه، صنعت و اهداف شرکت شما تعیین شود. به ساختار سازمانی به عنوان فلوچارت های ارتباطی نگاه کنید. ساختارهای سازمانی درک نشده، ارتباطات ضعیف و ناکارآمد را ایجاد می کنند که در آن مدیران در سطوح مختلف نیاز ...
تفاوت لیزینگ و اجاره بخش اول

تفاوت لیزینگ و اجاره بخش اول

۰ ۰
وقتی خرید چیزی ممکن نیست گزینه بسیاری از افراد و شرکت ها اجاره یا لیزینگ است. در حالی که انواع اجاره شباهت دارند، دسترسی به یک دارایی برای یک دوره محدود را ممکن میکنند، اختلاف قابل توجهی نیز وجود دارد. این مقاله به شما در درک این تفاوت ها زمانی که تصمیم به اجاره دارید کمک میکند. لیزینگ یک قرارداد برای اجاره یک دارایی ...
چرا حاکمیت شرکتی مهم است؟ بخش دوم

چرا حاکمیت شرکتی مهم است؟ بخش دوم

۲۰ ۰
در بخش اول مقاله گفتیم که: حاکمیت شرکتی راهی برای سیاست گذاری های شرکت است. به طور خلاصه، این یک روش برای اداره شرکت به عنوان یک سازمان مستقل است و گمرکات، سیاست ها و قوانین خود را برای کارمندان خود از بالاترین تا پایین ترین سطوح قرار می دهد. حاکمیت شرکتی پاسخگو بودن شرکت شما را افزایش می دهد و از ...
استفاده از تکنولوژی برای به حداکثر رساندن کارایی بخش دوم

استفاده از تکنولوژی برای به حداکثر رساندن کارایی بخش دوم

۰ ۰
در بخش قبلی مقاله گفتیم: چند بار این حرف را شنیده اید، زمان پول است؟ برای صاحب کسب و کار کوچکی که به سادگی نمی تواند زمان را هدر دهند، درست ترین حرف است. فناوری فرصت های بی شماری را برای به حداکثر رساندن بازده در فعالیت های تجاری شما ارائه می دهد و به همین دلیل زمان شما را صرفه جویی می کند. ...
ظهور هوش مصنوعی در رابط کاربری محاوره ای بخش چهارم

ظهور هوش مصنوعی در رابط کاربری محاوره ای بخش چهارم

۱۸ ۰
در بخش قبلی مقاله گفتیم که : رابط کاربری محاوره ای یک مفهوم جدید نیست. فن آوری هایی مانند پردازش زبان طبیعی برای یک مکالمه بسیار عالی هستند و ما در نهایت داریم به نقطه ای می رسیم که همه می توانند بدون در نظر گرفتن سطح مهارت از آن استفاده کنند. برای مدت زمان طولانی، ما از نظر بصری در حال تغییر ...
چرا حاکمیت شرکتی مهم است؟ بخش اول

چرا حاکمیت شرکتی مهم است؟ بخش اول

۰ ۰
حاکمیت شرکتی راهی برای سیاست گذاری های شرکت است. به طور خلاصه، این یک روش برای اداره شرکت به عنوان یک سازمان مستقل است و گمرکات، سیاست ها و قوانین خود را برای کارمندان خود از بالاترین تا پایین ترین سطوح قرار می دهد. حاکمیت شرکتی پاسخگو بودن شرکت شما را افزایش می دهد و از وقوع حادثه های عظیم جلوگیری ...
استفاده از تکنولوژی برای به حداکثر رساندن کارایی بخش اول

استفاده از تکنولوژی برای به حداکثر رساندن کارایی بخش اول

۰ ۰
چند بار این حرف را شنیده اید، زمان پول است؟ برای صاحب کسب و کار کوچکی که به سادگی نمی تواند زمان را هدر دهند، درست ترین حرف است. فناوری فرصت های بی شماری را برای به حداکثر رساندن بازده در فعالیت های تجاری شما ارائه می دهد و به همین دلیل زمان شما را صرفه جویی می کند. هنگامی که کسب و ...
ظهور هوش مصنوعی در رابط کاربری محاوره ای بخش سوم

ظهور هوش مصنوعی در رابط کاربری محاوره ای بخش سوم

۱۵ ۰
در بخش قبلی مقاله گفتیم که : رابط کاربری محاوره ای یک مفهوم جدید نیست. فن آوری هایی مانند پردازش زبان طبیعی برای یک مکالمه بسیار عالی هستند و ما در نهایت داریم به نقطه ای می رسیم که همه می توانند بدون در نظر گرفتن سطح مهارت از آن استفاده کنند. برای مدت زمان طولانی، ما از نظر بصری در حال تغییر ...
اقتصاد کلان در مقابل اقتصاد خرد بخش دوم

اقتصاد کلان در مقابل اقتصاد خرد بخش دوم

۱۴ شهریور ۱۳۹۷
در بخش قبلی مقاله گفتیم : در میان بسیاری از شاخه های اقتصادی شناخته شده ترین آنها، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد است. دو مفهوم به هم متصل هستند و گاهی اوقات می تواند گیج کننده باشد. این مقاله شما را با توضیحات لازم برای تمایز بین اقتصاد کلان و اقتصاددانان کوچک فراهم می کند. اقتصاد خرد اقتصاد خرد به مطالعات فردی یا ...
شرکت های c corporation چه نوع شرکت هایی هستند؟ بخش سوم

شرکت های c corporation چه نوع شرکت هایی هستند؟ بخش سوم

۱۳ شهریور ۱۳۹۷
یک کسب و کار را می توان به روش های مختلفی تنظیم کرد، از یک مالکیت تنها به یک مشارکت کلی، یک شرکت LLC تا شرکت سهامی . شرکت ها به طور قابل توجهی از انواع دیگر کسب و کار متفاوت هستند به این معنی که یک نهاد قانونی مستقل اند که جدا از افرادی است که مالک، کنترل و مدیریت ...