مقالات میهن سرویس

مدل های بازاریابی کسب و کار بخش دوم

مدل های بازاریابی کسب و کار بخش دوم

۱۴ اسفند ۱۳۹۷
سه مدل اصلی در بازاریابی کسب و کار وجود دارد که در ذیل به تشریح آن پرداخته ایم: مدلکسب و کار 2 - کسب و کار کوچک با سایت خوب و ادغام رسانه های اجتماعی چنین کسب و کارها بسیار سازمان یافته تر و پیشرفته تر از کسب و کارهای برتر هستند. ترویج در سایت های شبکه های اجتماعی چنین بنگاههایی بر این باورند که ...
حفاظت داده ها در عصر کلان داده ها بخش اول

حفاظت داده ها در عصر کلان داده ها بخش اول

۱۳ اسفند ۱۳۹۷
قانون حفاظت از داده های اروپا بایستی برای حفاظت در برابرتحلیل استنباطی غالب در فناوری های دیجیتال نظیررایانش مرزی تکامل یابد با استفاده از فن آوری های دیجیتال ارتباطی مدرن ، داده ها به صورت آگاهانه توسط کاربر ایجاد نمی شود زیرا توسط دستگاه ها و سرویس های اینترنتی در طی استفاده عادی مشاهده و یا پایش می شوند. برای مثال ، ...
پنج شیوه برای افزایش تبدیلات تجارت الکترونیک بخش دوم

پنج شیوه برای افزایش تبدیلات تجارت الکترونیک بخش دوم

۱۲ اسفند ۱۳۹۷
در صورتی که شیوه تقریبا فوریبرای افزایش تبدیلاتدر فروشگاهشما وجود دارد ،آیا شما آن را استفاده خواهید کرد؟ البته که شما از آن استفاده خواهید کرد.تقریبا همهمالکان و بازاریابان کسب و کاراز این فرصت استفاده خواهند کرد. ایجاد تبدیلات تجاری بیشترمی تواند سخت باشد ودست یابی به یک سطح سود هموار آسان است. با این حال در صورتی که آماده پذیرش ...
هفت شیوه برای بهبود تجربه خرید آنلاین بخش دوم

هفت شیوه برای بهبود تجربه خرید آنلاین بخش دوم

۱۱ اسفند ۱۳۹۷
خرده فروشییک صنعت پنج تریلیون دلاریبه تنهایی در آمریکای شمالی است و نیرویی است که تنهارشداستثنایی را در طی سال های اخیر با ظهور خرید آنلاین تجربهکرده است. به عنوان مشتری ،وارد یک فروشگاه اینترنتیشوید و بهیک مجموعه کاملی از ویترین های برند ، سرویس وتعامل چهره به چهرهبامحصولات مورد نظر هدایت خواهید شد. به وب سایت فروشگاه بروید و (برای ...
چرا هوش مصنوعی ، چیز قابل اطمینانی برای افزایش بهره وری نیست؟ بخش دوم

چرا هوش مصنوعی ، چیز قابل اطمینانی برای افزایش بهره وری نیست؟ بخش دوم

۱۰ اسفند ۱۳۹۷
کارکنان باتفکر در مورد عصر فوق پیشروندههوش مصنوعی ، از افزایش بهره وری نظیر ابزارهالذت می برند در حالی که کارگران تمایل به محاسبه زمانقبل ازپوشش شغل توسط R2-D2 دارند. جاکوسبوگین وهمکاران برآورد کرده اند که در آینده ، 50 درصد همه کارهایی که امروزه توسط انسان انجام می شوند می توانند توسطهوش مصنوعی و یادگیری ماشینی انجامشوند و این موضوع ...
مدل های بازاریابی کسب و کار بخش اول

مدل های بازاریابی کسب و کار بخش اول

۹ اسفند ۱۳۹۷
سه مدل اصلی در بازاریابی کسب و کار وجود دارد که در ذیل به تشریح آن پرداخته ایم: مدل کسب و کار 1 : مدل کسب و کار کوچک محلی سنتی مدل فوق شامل شرکت های کوچک و محلی است که بسیار سازمان یافته نیستند. سازمان هایی که در مدل کسب و کار سنتی طبقه بندی شده اند ، هنوز از روش های ...
هفت شیوه برای بهبود تجربه خرید آنلاین بخش اول

هفت شیوه برای بهبود تجربه خرید آنلاین بخش اول

۸ اسفند ۱۳۹۷
خرده فروشییک صنعت پنج تریلیون دلاریبه تنهایی در آمریکای شمالی است و نیرویی است که تنهارشداستثنایی را در طی سال های اخیر با ظهور خرید آنلاین تجربهکرده است. به عنوان مشتری ،وارد یک فروشگاه اینترنتیشوید و بهیک مجموعه کاملی از ویترین های برند ، سرویس وتعامل چهره به چهرهبامحصولات مورد نظر هدایت خواهید شد. به وب سایت فروشگاه بروید و (برای ...
پنج شیوه برای افزایش تبدیلات تجارت الکترونیک بخش اول

پنج شیوه برای افزایش تبدیلات تجارت الکترونیک بخش اول

۷ اسفند ۱۳۹۷
در صورتی که شیوه تقریبا فوریبرای افزایش تبدیلاتدر فروشگاهشما وجود دارد ،آیا شما آن را استفاده خواهید کرد؟ البته که شما از آن استفاده خواهید کرد.تقریبا همهمالکان و بازاریابان کسب و کاراز این فرصت استفاده خواهند کرد. ایجاد تبدیلات تجاری بیشترمی تواند سخت باشد ودست یابی به یک سطح سود هموار آسان است. با این حال در صورتی که آماده پذیرش ...
چرا هوش مصنوعی ، چیز قابل اطمینانی برای افزایش بهره وری نیست؟ بخش اول

چرا هوش مصنوعی ، چیز قابل اطمینانی برای افزایش بهره وری نیست؟ بخش اول

۶ اسفند ۱۳۹۷
کارکنان باتفکر در مورد عصر فوق پیشروندههوش مصنوعی ، از افزایش بهره وری نظیر ابزارهالذت می برند در حالی که کارگران تمایل به محاسبه زمانقبل ازپوشش شغل توسط R2-D2 دارند. جاکوسبوگین وهمکاران برآورد کرده اند که در آینده ، 50 درصد همه کارهایی که امروزه توسط انسان انجام می شوند می توانند توسطهوش مصنوعی و یادگیری ماشینی انجامشوند و این موضوع ...
آیا شما می توانید پا به پای این برندهای تجارت مجازی وی کامرس ادامه دهید؟

آیا شما می توانید پا به پای این برندهای تجارت مجازی وی کامرس ادامه دهید؟

۵ اسفند ۱۳۹۷
اینترنت -به خصوص رسانه های اجتماعی- موجب تغییر سریع و معنی داروجهه و چهره بازاریابی شده اند. کار پیوستهو مستمر با سایت های جدید ، پلتفرم های تبلیغاتی واستراتژی های اجتماعی که پیوسته در حال ظهور هستند ،سخت و مشکل است. با این حال برخی برندها ، این کار را تقریبا بی نقص انجام می دهند. آن هابا پیشرفت های رسانه های ...