مقالات میهن سرویس

پول نقد را فراموش کنید. شیوه های بهتر دیگری برای انگیزش کارکنان وجود دارند. بخش دوم

پول نقد را فراموش کنید. شیوه های بهتر دیگری برای انگیزش کارکنان وجود دارند. بخش دوم

۲۵ فروردین ۱۳۹۸
با توجه به این که میزان بیکاری در ایالات متحدهدر کم ترین میزان تاریخی است ، کارفرمایان گزارش کرده اند که بزرگ ترین چالش آن ها ، گزینش و حفظ استعداد است.پاسخبسیاری از فروشگاه ها،استفاده از پول است: انعام ،پرداخت پاداش وافزایش حقوق که به عنوان عوامل انگیزشیبرایافزایش تلاش بیشتر و افزایش وفاداریکارکنان عمل می کند. استفاده از پول نقد به ...
پول نقد را فراموش کنید. شیوه های بهتر دیگری برای انگیزش کارکنان وجود دارند. بخش اول

پول نقد را فراموش کنید. شیوه های بهتر دیگری برای انگیزش کارکنان وجود دارند. بخش اول

۲۴ فروردین ۱۳۹۸
با توجه به این که میزان بیکاری در ایالات متحدهدر کم ترین میزان تاریخی است ، کارفرمایان گزارش کرده اند که بزرگ ترین چالش آن ها ، گزینش و حفظ استعداد است.پاسخبسیاری از فروشگاه ها،استفاده از پول است: انعام ،پرداخت پاداش وافزایش حقوق که به عنوان عوامل انگیزشیبرایافزایش تلاش بیشتر و افزایش وفاداریکارکنان عمل می کند. استفاده از پول نقد به ...
تجدید نظر بنامه ریزی شده در خصوص وب سایت خرده فروشی بخش دوم

تجدید نظر بنامه ریزی شده در خصوص وب سایت خرده فروشی بخش دوم

۲۳ فروردین ۱۳۹۸
در اواسط 1990 میلادی ،تارجت ، یکفروشگاه آنلاینتخفیفی بزرگ بود.این خرده فروشی خود را از رقیب اصلی خود والمارت ، با تاکید برخطوط سبک زندگی و مدارزان قیمت و بزرگ مقیاس متمایزکرده و رشد دو رقمی تاچهار رقمی را در هر سالتا بیش از یک دهه تجربهکرد. این تحولات پر رونق به پایان رسیده بود که سقوط مالی ایالات متحده در ...
چگونه خوشه های اقتصادی منجر به توسعه جهانی سازی می شوند. بخش دوم

چگونه خوشه های اقتصادی منجر به توسعه جهانی سازی می شوند. بخش دوم

۲۲ فروردین ۱۳۹۸
تئوری خوشه اقتصادی برای توصیف رشد بسیاری از صنایع از جملهصنعت خودروسازی در دیترویت ، صنایع فوق پیشرفته در سیلیکون ولی ورسانه های دیجیتال در سئول استفاده شده است. این مناطق ، از تمرکز منابع مکملسود می برند که شامل دانشگاه های تحقیقاتیپیشگام ،هزینه پایین یانیروی آموزش دیده بالا و ویژگی های جغرافیایی مطلوبهستند. درک شیوه عملکرد خوشه ها بهدولت ها ...
آیا خرده فروشان ، قیمت های خود را به صورت آنلاین و یا در فروشگاه تطبیق می دهند؟

آیا خرده فروشان ، قیمت های خود را به صورت آنلاین و یا در فروشگاه تطبیق می دهند؟

۲۱ فروردین ۱۳۹۸
هنگام خرید لباس هالووین برای دختر ده ساله ام در اکتبر گذشته ،تلفن همراه خود رااز کیف خود در آوردم وبه صورت آنلاین چک کردم که آیافروشگاه اینترنتی ،لباس هایمشابه را با رنگ های متنوع تر ارایه می کند یا خیر. نکته شگفت انگیز این بود کهلباس هایحراج شده در اینترنت10 درصد ارزان تر از فروشگاه بودند. من از صندوقدار خواسته ...
مزیت پنهان بازگشت به نرم افزار متن باز

مزیت پنهان بازگشت به نرم افزار متن باز

۲۰ فروردین ۱۳۹۸
نرم افزار متن باز ، نرم افزاری است کهکد آن می تواند توسط هر کسیاستفاده و اصلاح شود. به عنوان بخشی از ویژگی متن باز ، انتظار می رود که افراد یا فروشگاه های آنلاینی که ازکد متن باز استفاده می کنند به جامعه در فرمبهبود کدبازگردد. و این یک معضل جالب برای شرکت هایی است که به شدت به منبع ...
تجدیدنظر برنامه ریزی شده در خصوص وب سایت خرده فروشی بخش اول

تجدیدنظر برنامه ریزی شده در خصوص وب سایت خرده فروشی بخش اول

۱۹ فروردین ۱۳۹۸
در اواسط 1990 میلادی ،تارجت ، یکفروشگاه آنلاینتخفیفی بزرگ بود.این خرده فروشی خود را از رقیب اصلی خود والمارت ، با تاکید برخطوط سبک زندگی و مدارزان قیمت و بزرگ مقیاس متمایزکرده و رشد دو رقمی تاچهار رقمی را در هر سالتا بیش از یک دهه تجربهکرد. این تحولات پر رونق به پایان رسیده بود که سقوط مالی ایالات متحده در ...
چگونه خوشه های اقتصادی منجر به توسعه جهانی سازی می شوند. بخش اول

چگونه خوشه های اقتصادی منجر به توسعه جهانی سازی می شوند. بخش اول

۱۸ فروردین ۱۳۹۸
تئوری خوشه اقتصادی برای توصیف رشد بسیاری از صنایع از جملهصنعت خودروسازی در دیترویت ، صنایع فوق پیشرفته در سیلیکون ولی ورسانه های دیجیتال در سئول استفاده شده است. این مناطق ، از تمرکز منابع مکملسود می برند که شامل دانشگاه های تحقیقاتیپیشگام ،هزینه پایین یانیروی آموزش دیده بالا و ویژگی های جغرافیایی مطلوبهستند. درک شیوه عملکرد خوشه ها بهدولت ها ...
آیا یادگیری ماشینی موجب می شود تا شما به مدیر بهتری تبدیل شوید؟

آیا یادگیری ماشینی موجب می شود تا شما به مدیر بهتری تبدیل شوید؟

۱۷ فروردین ۱۳۹۸
سی سال پیش ، ایده یادگیری ماشینیمنجر به ایجاد بدترین نوع کابوس های علمیدرخصوصفراگیر شدن ربات ها در سیاره زمین می شد. امروزه ، یادگیری ماشینیامری بسیار پیش پا افتادمی باشد و ما به ندرت به آندقتمی کنیم. کامپیوترهامعمولا می دانند کهما در تلویزیون چه چیزی را می بینیم ، چه چیزی را می خریم ،چگونه صحبت می کنیم و حتی ...
چگونه شرکت های بزرگ می توانند از ورشکستگی جلوگیری کنند بخش دوم

چگونه شرکت های بزرگ می توانند از ورشکستگی جلوگیری کنند بخش دوم

۱۶ فروردین ۱۳۹۸
به گفته استاد گری پیزانو ، فروشگاه های آنلاین بزرگ تر به ندرت به عنوانمنبع نوآوری محسوب می شوند.با این حال ، در صورتیکهمقیاس به درستی مورد استفاده قرار گیرد ، می تواند یکموتور و منبعی برای ایجاد تحول باشد.هریفیگی استادمدیریت بازرگانیدر کتاب خود با عنوانساخت و ساز خلاقانه:DNA نوآوری پایدار ،شیوه ایجاد یک راهبرد نوآوری ، طراحی سیستم برای خلاقیت ...