مقالات میهن سرویس

هفت شیوه برای بهبود تجربه خرید آنلاین بخش دوم

هفت شیوه برای بهبود تجربه خرید آنلاین بخش دوم

۱۱ اسفند ۱۳۹۷
خرده فروشییک صنعت پنج تریلیون دلاریبه تنهایی در آمریکای شمالی است و نیرویی است که تنهارشداستثنایی را در طی سال های اخیر با ظهور خرید آنلاین تجربهکرده است. به عنوان مشتری ،وارد یک فروشگاه اینترنتیشوید و بهیک مجموعه کاملی از ویترین های برند ، سرویس وتعامل چهره به چهرهبامحصولات مورد نظر هدایت خواهید شد. به وب سایت فروشگاه بروید و (برای ...
چرا هوش مصنوعی ، چیز قابل اطمینانی برای افزایش بهره وری نیست؟ بخش دوم

چرا هوش مصنوعی ، چیز قابل اطمینانی برای افزایش بهره وری نیست؟ بخش دوم

۱۰ اسفند ۱۳۹۷
کارکنان باتفکر در مورد عصر فوق پیشروندههوش مصنوعی ، از افزایش بهره وری نظیر ابزارهالذت می برند در حالی که کارگران تمایل به محاسبه زمانقبل ازپوشش شغل توسط R2-D2 دارند. جاکوسبوگین وهمکاران برآورد کرده اند که در آینده ، 50 درصد همه کارهایی که امروزه توسط انسان انجام می شوند می توانند توسطهوش مصنوعی و یادگیری ماشینی انجامشوند و این موضوع ...
مدل های بازاریابی کسب و کار بخش اول

مدل های بازاریابی کسب و کار بخش اول

۹ اسفند ۱۳۹۷
سه مدل اصلی در بازاریابی کسب و کار وجود دارد که در ذیل به تشریح آن پرداخته ایم: مدل کسب و کار 1 : مدل کسب و کار کوچک محلی سنتی مدل فوق شامل شرکت های کوچک و محلی است که بسیار سازمان یافته نیستند. سازمان هایی که در مدل کسب و کار سنتی طبقه بندی شده اند ، هنوز از روش های ...
هفت شیوه برای بهبود تجربه خرید آنلاین بخش اول

هفت شیوه برای بهبود تجربه خرید آنلاین بخش اول

۸ اسفند ۱۳۹۷
خرده فروشییک صنعت پنج تریلیون دلاریبه تنهایی در آمریکای شمالی است و نیرویی است که تنهارشداستثنایی را در طی سال های اخیر با ظهور خرید آنلاین تجربهکرده است. به عنوان مشتری ،وارد یک فروشگاه اینترنتیشوید و بهیک مجموعه کاملی از ویترین های برند ، سرویس وتعامل چهره به چهرهبامحصولات مورد نظر هدایت خواهید شد. به وب سایت فروشگاه بروید و (برای ...
پنج شیوه برای افزایش تبدیلات تجارت الکترونیک بخش اول

پنج شیوه برای افزایش تبدیلات تجارت الکترونیک بخش اول

۷ اسفند ۱۳۹۷
در صورتی که شیوه تقریبا فوریبرای افزایش تبدیلاتدر فروشگاهشما وجود دارد ،آیا شما آن را استفاده خواهید کرد؟ البته که شما از آن استفاده خواهید کرد.تقریبا همهمالکان و بازاریابان کسب و کاراز این فرصت استفاده خواهند کرد. ایجاد تبدیلات تجاری بیشترمی تواند سخت باشد ودست یابی به یک سطح سود هموار آسان است. با این حال در صورتی که آماده پذیرش ...
چرا هوش مصنوعی ، چیز قابل اطمینانی برای افزایش بهره وری نیست؟ بخش اول

چرا هوش مصنوعی ، چیز قابل اطمینانی برای افزایش بهره وری نیست؟ بخش اول

۶ اسفند ۱۳۹۷
کارکنان باتفکر در مورد عصر فوق پیشروندههوش مصنوعی ، از افزایش بهره وری نظیر ابزارهالذت می برند در حالی که کارگران تمایل به محاسبه زمانقبل ازپوشش شغل توسط R2-D2 دارند. جاکوسبوگین وهمکاران برآورد کرده اند که در آینده ، 50 درصد همه کارهایی که امروزه توسط انسان انجام می شوند می توانند توسطهوش مصنوعی و یادگیری ماشینی انجامشوند و این موضوع ...
آیا شما می توانید پا به پای این برندهای تجارت مجازی وی کامرس ادامه دهید؟

آیا شما می توانید پا به پای این برندهای تجارت مجازی وی کامرس ادامه دهید؟

۵ اسفند ۱۳۹۷
اینترنت -به خصوص رسانه های اجتماعی- موجب تغییر سریع و معنی داروجهه و چهره بازاریابی شده اند. کار پیوستهو مستمر با سایت های جدید ، پلتفرم های تبلیغاتی واستراتژی های اجتماعی که پیوسته در حال ظهور هستند ،سخت و مشکل است. با این حال برخی برندها ، این کار را تقریبا بی نقص انجام می دهند. آن هابا پیشرفت های رسانه های ...
ایجاد دنیای بهتر با فناوری

ایجاد دنیای بهتر با فناوری

۴ اسفند ۱۳۹۷
هرساله ، تنسنت،نهنفر از دانشمندان برتر ورهبران فناوری جهان را دعوت به اجلاس WE برایارایه ایده ها و تحقیقات خودمی کند و یکیاز رویداد های سالانه مهم برای کشفمسیرهای جدید شکل دهی به آینده محسوب می شود. در سال جاری ، همانطور که اجلاس جهانی جشن 5 ساله خود را ، Tencent اعلام منافع استراتژیک طولانی مدتبا تحقیقات طبیعت برای حمایت ...
مراقب سایه های ایجاد شده توسط ابر باشید بخش دوم

مراقب سایه های ایجاد شده توسط ابر باشید بخش دوم

۳ اسفند ۱۳۹۷
وقتی که بچه بودیم ، شاهد سایه خودمان بودیم که به هرکجا می رفتیم ما را تعقیب می کرد. فیزیک به ما می گوید کهسایه هادر روزهای آفتابیوجود دارندودر پشت ابرهامخفی می شوند. با این حال ، این قاعده قابل تعمیم به عصر دیجیتال ما نیست. چگونه می توان حضور قوی فعالیت های فناوری اطلاعات سایه را با ظهور خدمات ابر ...
برنامه های اجتماعی می توانند به جذب بزرگسالان به محیط آنلاین کمک کنند بخش دوم

برنامه های اجتماعی می توانند به جذب بزرگسالان به محیط آنلاین کمک کنند بخش دوم

۲ اسفند ۱۳۹۷
در استرالیا ، استفاده از اینترنت تقریبا همگانیاست.حداقل 86 درصد جمعیت دارای ارتباط دیجیتال هستند. علی رغماین کلیشه مستمر که بسیاری از افراد مسنتمایل زیادی به استفاده از فناوری ندارند و یا چیزهای جدید را یاد نمی گیرند ،در 2015 ، 79 درصدافراد مسن بالای 65 سال از اینترنت درمقایسه با 6 درصد در 2001 استفاده کرده اند.به طور روز افزونی ...