مقالات میهن سرویس

چگونه وب گردی شخصی خود را در محیط کار پنهان می کنید بخش دوم

چگونه وب گردی شخصی خود را در محیط کار پنهان می کنید بخش دوم

۳ فروردین ۱۳۹۸
قبل ازساعت 5 ،شما بایستییک خرید آنلاین انجام دهید و یا این کهسایتمورد نظر خود را برای به روز رسانی ها چک کرده و یا این کهنفسی راحت به خاطر کار خسته کننده بکشید. به هر دلیل شما می خواهید درادارهوب گردی کنید بدون این که رییسشما در مورد این رفتارآگاهی یابد.و باچند روش ، شما می توانید این کار را ...
هفت برنامه و ابزار برای سازمان دهی زندگی بخش دوم

هفت برنامه و ابزار برای سازمان دهی زندگی بخش دوم

۲ فروردین ۱۳۹۸
نظم را به زندگی خود بازگردانید. بین کار ، فعالیت ها ، قرارها وفهرست وسیعی از کارهایی کهباید انجام داد ، بسیاری ازافراد احساس اضطراب و خستگی می کنند. اغلب اوقات ، کار کردن با تلفن های هوشمند و شبکه های اجتماعی موجب می شود تا این کارشلوغ تر شود.با این حال تلفن ها می توانند زندگی شما را آسان کنند ...
اسکریپت ها و ماکروها موجب تسهیل زندگی شما خواهد شد بخش دوم

اسکریپت ها و ماکروها موجب تسهیل زندگی شما خواهد شد بخش دوم

۱ فروردین ۱۳۹۸
علاوه بر فضای ابری ، گوگل درایو به شما امکان دسترسی به یک مجموعه آفیس را می دهد که شامل ویرایشگر متنداکس وبرنامه اکسلشیتس می باشد. اگرچه این برنامه های وببر سرعت و سادگی تاکید می کنند ، شما می توانیددو نوع ابزار را به ویژگی های آن ها اضافه کنید: اسکریپت و ماکرو. اسکریپت هاافزونه های ساده می باشند که ...
جست و جوی روشنایی در داده های تاریکی

جست و جوی روشنایی در داده های تاریکی

۲۹ اسفند ۱۳۹۷
واکنشها بهاین ستون ماهیانهبر نیاز به شاخص ها و استانداردها قبل از تصمیم گیری در خصوص این که آیا واردعصر تغییرات اجتماعی و اقتصادیقرارگرفته ایم یا خیر یعنی انقلاب صنعتی ، متمرکز خواهند بود. بیشترافراددر خصوص ورود به این دوره تردید دارند. در این رابطه برخی استثناها وجود دارند. DDBبه مثالی در این رابطه اشاره کرده است:در 1970 میلادی 300 نفر ...
استراتژی های بازاریابی اینترنتی بنگاه به بنگاه بخش دوم

استراتژی های بازاریابی اینترنتی بنگاه به بنگاه بخش دوم

۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازاریابی بنگاه به بنگاه اشاره بهتراکنشو مبادله کالاها و خدمات بین دو یا چند سازماندارد. شیوه هایاستراتژی های بازاریابی اینترنتی بنگاه به بنگاه به شرح ذیل می باشد: یک زبان یکسان راصحبت نکنید معمولا ایمیل های خود را بر طبقمسئولیت هایمشترک توسط افرادی کهمشتری آنلاین شما هستندشخصی سازی کنید. مشتریان را با اسم خطاب کنید.اطلاعات را با یک فرد در CC ایمیل به ...
شش مورد از متداول ترین مسائل شبکه شیوه حل این مسائل بخش دوم

شش مورد از متداول ترین مسائل شبکه شیوه حل این مسائل بخش دوم

۲۷ اسفند ۱۳۹۷
شبکه ها از اهمیت زیادی برایبهبود بهره وری کسب و کارها و متصل کردن دستگاه ها (افرادی که از آن ها استفاده می کنند) حتی در فواصلو مسافت های طولانی برخوردار هستند. با این حال ، مدیریت یک شبکه دشوار است حتی برای متخصصان با تجربه IT. از آنجایی که آنها بر روی بسیاری از متغیرهای مختلف متکی هستند ، همه ...
چرا مجازی سازی اینترنت وسایل برای بازار اینترنت وسایل مهم است

چرا مجازی سازی اینترنت وسایل برای بازار اینترنت وسایل مهم است

۲۶ اسفند ۱۳۹۷
اینترنت چیزها (Iot)رشدانفجاری را در همه زمینه ها از بهداشت و درمان تا بانکداری و خرده فروشی ، تولید ، کالاهای مصرفی و غیرهتجربه کرده است.کسب و کارهای آنلایندر سرتاسر دنیابه طور گسترده ای ازبرنامههایاینترنت چیزها استفاده می کنند. انتظار می رود که تعداد وسایلی که از طریق اینترنت متصل می شوند ، تا سال 2020 بیش از 50 میلیارد باشد. ...
دو دهه آینده ، اقتصاد جدید ظهور خواهد کرد

دو دهه آینده ، اقتصاد جدید ظهور خواهد کرد

۲۵ اسفند ۱۳۹۷
نشانه های اقتصاد جدید چیست؟ پاسخها بهاین ستون ماهیانهبر نیاز به شاخص ها و استانداردها قبل از تصمیم گیری در خصوص این که آیا وارد عصر تغییرات اجتماعی و اقتصادیقرارگرفته ایم یا خیر یعنی انقلاب صنعتی ، متمرکز خواهند بود. بیشتر افراددر خصوص ورود به این دوره تردید دارند. در این رابطه برخیاستثناها وجود دارند. DDBبه مثالی در این رابطه اشاره ...
شش مورد از متداول ترین مسائل شبکه و شیوه حل این مسائل بخش اول

شش مورد از متداول ترین مسائل شبکه و شیوه حل این مسائل بخش اول

۲۴ اسفند ۱۳۹۷
شبکه ها از اهمیت زیادی برایبهبود بهره وری کسب و کارها و متصل کردن دستگاه ها (افرادی که از آن ها استفاده می کنند) حتی در فواصلو مسافت های طولانی برخوردار هستند. با این حال ، مدیریت یک شبکه دشوار است حتی برای متخصصان با تجربه IT. از آنجایی که آنها بر روی بسیاری از متغیرهای مختلف متکی هستند ، همه ...
هفت برنامه و ابزار برای سازمان دهی زندگی بخش اول

هفت برنامه و ابزار برای سازمان دهی زندگی بخش اول

۲۳ اسفند ۱۳۹۷
نظم را به زندگی خود بازگردانید. بین کار ، فعالیت ها ، قرارها وفهرست وسیعی از کارهایی کهباید انجام داد ، بسیاری ازافراد احساس اضطراب و خستگی می کنند. اغلب اوقات ، کار کردن با تلفن های هوشمند و شبکه های اجتماعی موجب می شود تا این کارشلوغ تر شود.با این حال تلفن ها می توانند زندگی شما را آسان کنند ...