مقالات میهن سرویس

چگونه بازرگانان باید در مورد بازاریابی مشتری در اقتصاد جذب سرمایه گذاری کنند بخش دوم

چگونه بازرگانان باید در مورد بازاریابی مشتری در اقتصاد جذب سرمایه گذاری کنند بخش دوم

۱ خرداد ۱۳۹۸
من اغلب به این آمار اشاره می کنم که تنها 13 درصد رهبران بازاریابیبه دنبال حفظ و رشد ارتباط با مشتری از طریق بهبود تجربه های مشتری هستند.ولی اکنون ، ما در اقتصاد مشارکتیهستیم ، یک دنیای دیجیتال که در آنهمه افراد با هم ارتباط دارند و حفظ مشتری اینترنتی اهمیتبیشتری از جذب مشتری دارد. این به این دلیل است که ...
در شروع یک فصل جدید یک بازی برای موفقیت وجود دارد

در شروع یک فصل جدید یک بازی برای موفقیت وجود دارد

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
منظور از دارنده بلیط فصلی چیست؟ آیا بدین معنی است که منیک بلیط فصل دارم. البته همین طور است. ولی بهترین شیوه برای توصیف هواداران چیست؟ چند ماه پیش من با CMO شرکت سرگرمی و ورزشی پالاس در طی هفته تبلیغات دیدار کردم ما شروع به صحبت کردیم. به عنوان یک دارنده بلیط مدت زمان طولانی به غنای سان فرانسیسکو ، همواره ...
بازاریابان استراتژی شرکت را تعریف خواهند کرد

بازاریابان استراتژی شرکت را تعریف خواهند کرد

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
ما در دنیای بازاریابی و مشتری مداری زندگی می کنیم. اگر هنوز این تغییر را برای خود تجربه نکرده اید ، مطمئن باشید که برایتان اتفاق می افتد.در طی چند هفته اخیر ، من مقاله ظهور بازاریاب را در واحد اطلاعات اقتصادی در مارکتو مطالعه کردم. هفته گذشته ما در حال تغییر نگرش نسبت به مشارکت مشتریان بودیم. این هفته می ...
چالش cmo گفتگو های شخصی

چالش cmo گفتگو های شخصی

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
چالش پیش روی مدیران آشکار است. گفت و گوهای شخصی شما چگونه بوده است؟ در مجمع اجرایی کمپانی Argyle، 35 درصد از مدیران شرکت کننده ، موافقت کردند که محتویات شخصی را به عنوان بزرگترین چالش بازاریابی خودمی دانند. این موضوعی بود که پس از ارائه تقویت شد. پس چگونه ما به این مسئله می پردازیم؟ سخت است مدیران در این رویداد صادقانه ...
درس هایی از خدمات مالی: فروش به مشتریان بدون دور کردن آن ها

درس هایی از خدمات مالی: فروش به مشتریان بدون دور کردن آن ها

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
آیا شمامی خواهید ایمیل هایی را برای محصولاتی کهخودتان مالک آن هستیددریافت کنید؟ در مورد پیشنهادات برای محصولات غیر مرتبط چه می توان گفت؟ هزاره ها به عنوان نسل وفادارترین مارک تقدیر می شوند و این وفاداری اغلب ناشی از تعاملات است که بسیار مرتبط و هدفمند هستند. اما این فقط با هزاره متوقف نمی شود؛ GenXers و Babyboomers همه چیز ...
سه گام برای ایجاد یک استراتژی دفاع از کارکنان

سه گام برای ایجاد یک استراتژی دفاع از کارکنان

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
من اخیرا ، در یکی از سه کنفرانس بازاریابی بزرگسال -اجلاس سران بازاریابی مارکتوشرکت کردم.هزاران مدیر بازاریابی ، شریک ورهبران در سراسر دنیا برایکسب اطلاعات در خصوص جدیدترین روندهای بازاریابی و استراتژی ها در اقتصاد جدیدگرداوری شده بودند. اقتصاد جذب نشان دهنده یک تغییر واضح در راه بازاریاب ها با مشتریان است. این تمرکز بر ارائه یک تجربه شخصی و واقعی ...
چگونه بازرگانان باید در مورد بازاریابی مشتری در اقتصاد جذب سرمایه گذاری کنند بخش اول

چگونه بازرگانان باید در مورد بازاریابی مشتری در اقتصاد جذب سرمایه گذاری کنند بخش اول

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
من اغلب به این آمار اشاره می کنم که تنها 13 درصد رهبران بازاریابیبه دنبال حفظ و رشد ارتباط با مشتری از طریق بهبود تجربه های مشتری هستند.ولی اکنون ، ما در اقتصاد مشارکتیهستیم ، یک دنیای دیجیتال که در آنهمه افراد با هم ارتباط دارند و حفظ مشتری اهمیتبیشتری از جذب مشتری دارد. این به این دلیل است که اقتصاد ...
سه ابزار که به شما کمک می کند تا فرایند بازاریابی را به بهترین شکل انجام دهید.

سه ابزار که به شما کمک می کند تا فرایند بازاریابی را به بهترین شکل انجام دهید.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روش های ارایه شده در سال جدید به طور پیوسته به روز رسانی شده و به این ترتیبافراد به طور پیوسته در خصوص ابعاد مختلف، عادات و رویکردهای زندگی خود بسته به زمان سالبازنگری می کنند. اکنون بیش از نیمیاز سال گذشته است ، ولی این بدین معنی نیست کهبازاریاب ها نمی توانندبهاهداف از قبل تعین شده خود برسند. من اخیرا ...
چگونه می توان چشم انداز دیجیتال پیچیده را برای ردیابی بهتر مسیر مخاطبان خود مطالعه کنید؟ بخش سوم

چگونه می توان چشم انداز دیجیتال پیچیده را برای ردیابی بهتر مسیر مخاطبان خود مطالعه کنید؟ بخش سوم

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
من به عنوان یک کوهنورد و هایاکر ، به ارزش کشف چشم اندازهای پیچیده برای شناسایی سریع ترین ، ایمن ترین وموفق ترین سفرها واقف هستم. من به عنوان یک بازاریاب و مشاور ، از مهارت های یکسان و مشابه برای رمزگشایی رفتارهای دیجیتالی استفاده می کنم. برای مشارکت دادن مخاطبان به عنوان افراد ، ما بایستیقادر به مسیریابی پیشرفت شخصی ...
ماندگار شدن در چشم انداز دیجیتال مدرن بخش سوم

ماندگار شدن در چشم انداز دیجیتال مدرن بخش سوم

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخیرا منبه پیشرفتشخصی قابل توجهی رسیده ام به طوری کهتجربه های شخصی خود را به مشتریان دردنیای دیجیتال که روز به روز در حال توسعه استانتقال می دهم. گاهی اوقات به نظر می رسد که این دیدگاه دوردست یا ایده پیچیده ای برای جذب منافع مخاطب باشد و سپس پیام های در حال انجام را از طریق کانال های ترجیحی ارتباط ...