دیمارکت - راه اندازی فروشگاه اینارنتی

تفاوت کمونیسم و سوسیالیسم چیست؟ بخش اول

۵ بهمن ۱۳۹۷
4.2
تفاوت کمونیسم و سوسیالیسم چیست؟ بخش اول

در اغلب موارد ، در رسانه ها ، شبکه های اجتماعی و در گفت و گو مفاهیم کمونیسم و سوسیالیسم به عنوان مبنایی برای اشاره به اصول فلسفه اقتصادی / سیاسی یکسان استفاده می شود. در واقعیت این دو فلسفه متفاوت هستند که در حالی که برخی شباهت هم وجود دارد. درک شباهت ها و تفاوت ها از نظر فهم تفاوت های ظاهری کمونیسم و سوسیالیسم در بحث ها یا نشریات میتواند مفید باشد.

 

 

 

کمونیسم و سوسیالیسم در عمل

برخلاف آنچه که بسیاری فکر می کنند هرگز از زمانی که فلسفه آن ایجاد شده است ، یک دولت صرفا کمونیستی نبوده است. اتحاد جماهیر شوروی ، چین ، ویتنام ، کوبا و کره شمالی نزدیکترین نمونه ها هستند ، هرچند هیچ یک از آنها به طور کامل ساختار صرفا کمونیستی را به دست نیاورده اند. اموال شخصی ، لغو پول و از بین بردن سیستم های کلاس طبقاتی ، همه حوزه هایی هستند که کمونیسم حتی در این نمونه های نزدیک به دست نیاورده است. این کشورها بیشتر بر نقش غالب دولت مرکزی در تمام جنبه های اقتصاد ، سیاست و تصمیم گیری متمرکز شده است.

همچنین سوسیالیسم به همان اندازه در هر کشوری هرگز به طور کامل تصویب نشده است. برخی از کشورها مانند نروژ ، سوئد ، فرانسه و کانادا دارای سیاست های سوسیالیستی زیادی هستند (مانند مراقبت های بهداشتی رایگان و نقش دولت در بسیاری از خدمات ویژه مشترک) ، اما هنوز هم ساختارها و سنت های سرمایه داری قوی وجود دارد.

 

بخش دوم مقاله را در اینجا بخوانید

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :