دیمارکت - راه اندازی فروشگاه اینارنتی

تفاوت نظام سرمايه داری و سوسياليسم بخش دوم

۱۲ بهمن ۱۳۹۷
4.4
تفاوت نظام سرمايه داری و سوسياليسم بخش دوم

همانطور که در بخش قبل گفتیم:

سرمايه داری و سوسياليسم هر دو مکاتب اقتصادی انديشه هستند که تقريبا در مقابل یکدیگرند. شناخت تفاوت بین آنها مهم است و می تواند به شما در درک مفاهیم و تفکر اقتصادی مدیریت فروشگاه آنلاین شما کمک کند. این مقاله به شما در درک این تفاوت ها کمک خواهد کرد و همچنین در مورد برخی از شباهت ها خواهیم گفت.

 

 

دین

• هر دو: آزادی مذهب در هر دو شکل وجود دارد و هر کس می تواند تصمیمات شخصی خود را بگیرد.

 

اصول اقتصادی اصلی

• سرمایه داری: عرضه و تقاضا و توانایی خریداران و فروشندگان برای تصمیم گیری بهتر برای قیمت گذاری موثر در فروشگاه های اینترنتی را تضمین می کند. تاکید بر سود شخصی در مقابل تصمیم گیری برای نفع جامعه به عنوان یک کل وجود دارد. افرادي كه تصميم بدي می گیرند يا مشاركت نمي كنند به خودشان مربوط است.

• سوسیالیسم: با تصمیم گیری جمعی ، اطمینان حاصل خواهد شد که هر کس به چیزی دارد که نیاز دارد میرسد و تصمیمات برای بهترین منافع جامعه گرفته می شود. افرادی که سخت تر و دقیق تر کار می کنند ، می توانند بیشتر از کسانی که هنوز نتوانسته اند نیازهای اولیه خود را برآورده کنند سود ببرند.

 

سرمایه داری در مقابل سوسیالیسم در عمل

در حقیقت ، کشورهای جهان سرمایه داری و سوسیالیستی خالص نیستند ، بلکه شما می توانید هر اصل را در هر دو انتهای یک طیف قرار دهید و برخی از کشورها به سرمایه داری نزدیکترند و بعضی به سوسیالیست بودن. اکثر کشورها دارای برخی از اصول بازار آزاد (سرمایه داری) هستند ، اما برخی از اصول اجتماعی (اساس سوسیالیستی) را نیز در بر می گیرند. مردم تمایل دارند که ایالات متحده را به اصول سرمایه داری نزدیک تر نگاه دارند و کشورهایی مانند کانادا و نروژ بیشتر ماهیت سوسیالیستی دارند. در حقیقت همه آنها ترکیبی از هر دو اصول به شکل کم و بیش هستند.

 

بخش اول مقاله را در اینجا بخوانید

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :