دیمارکت - راه اندازی فروشگاه اینارنتی

تاثیر جهانی شدن در کسب و کارهای کوچک بخش اول

تاثیر جهانی شدن در کسب و کارهای کوچک بخش اول

در زیر یک داستان کلاسیک که اغلب سوسیالیست ها برای برجسته کردن «شرارت های یک جامعه سرمایه داری» میگویند آورده ایم – یک مغاره دار کوچک در شهر توسط شعبه جدید والمارت ورشکست شده است. این مغازه دار کوچک ممکن است مشتری و روابط دوستانه در جامعه ایجاد کند، اما نمی تواند با قیمت های پایین والمارت منطبق باشد. والمارت، به عنوان یک شرکت زنجیره ای بزرگ، دارای منابع جهانی گسترده است و مایل است تا هزینه های اضافه را برای رقیبان محلی قربانی کند.  در نهایت، وفاداری مشتری چیزی نیست و مغازه دار بعد از سالها تلاش در یک شب ورشکسته می شود. . این یک داستان مشهور است که به تاثیر جهانی شدن در کسب و کارهای کوچک اشاره دارد. هنگامی که یک کسب و کار جدید را راه اندازی می کنید، به یک اقیانوس پر از چند ماهی کوچکتر که با شما برای غذا رقابت می کنند، و بسیاری از افراد بزرگتر که مشتاق خوردن شما هستند، غوطه ور می شوید. ماهی های بزرگ در دریا تمایل دارند که ارتباط خوبی داشته باشند، چند ملیتی ها به طور کامل از مزایای جهانی شدن  از قبیل برون سپاری، نرخ های نابرابر نرخ ارز و مدل های فروش با حجم کم، که تقریبا در رقابت غیرممکن است بهره مند شوند.

 جهانی شدن در صاحب کسب و کار کوچک چه تاثیری دارد و چگونه می توانید از خود در این مسیر مراقبت کنید؟

 

برندهای جهانی شده

در "مانیفست کمونیستی"، کارل مارکس هشدار داده که کسب و کارهای کوچک محلی ، در یک سرمایه داری امپریالیستی، توسط شرکت های بزرگ چند ملیتی از بین خواهند رفت. به گفته وی، نابودی کسب و کارهای محلی منجر به از دست دادن فرهنگ محلی و افزایش یک فرهنگ سازمانی ناشناس مشخص است که تنها کمی از کشور به کشور تغییر می کند. با دیددن چین امروز، مخالفت با مارکس سخت است. چشم انداز شهری با KFC، Pizza Huts، McDonald's و Starbucks پر شده است.

با این حال، در نگاهی دقیق تر،مارک ها  به سلیقه های محلی اهمیت میدهند و شرکت ها روابط دوجانبه سودمند با کشورهای خارجی را به منظور افزایش فروش خود دارند. حکومت های خارجی نیز سریع تر از قبل با مجرمان برخورد میکنند.

در حالیکه بعضی از شرکت های کوچک مانند تهیه کننده مواد غذایی در برابر این غولها شکست خورده اند، خیلی ها هم از جهانی شدن اجتناب میکنند. در چین، با وجود ظهور غذاهای چند ملیتی آمریکایی، هنوز هم رستوران های کوچک و کافی شاپ های زیادی وجود دارد. این رستوران ها چگونه زنده ماندند؟ با ارائه غذای محلی در منو – مانند دلمه ، رشته فرنگی، اردک و.... درس مهم برای کسب و کار کوچک ساده است - هنگامی که یک مک دونالد به شهر می آید، همبرگر نفروشید. چیز دیگری را بفروش.


 

به اشتراک بگذارید :
جدیدترین مطالب گروه :