بازاریابی و مشتری مداری

پیدا کردن شرکت کنندگان برای تست رابط کاربری بخش چهارم

پیدا کردن شرکت کنندگان برای تست رابط کاربری بخش چهارم

۳ مهر ۱۳۹۷
در بخش قبلی مقاله گفتیم: پیدا کردن افرادی برای شرکت در مطالعات کیفی می تواند یک کار دشوار باشد. ما تمایل داریم درباره مطالعات و یافته های آنها بشنویم، اما نمی شنویم که چگونه محققان شرکت کنندگان در این مطالعه را استخدام می کنند. بیایید این رمز و راز را حل کنیم. برای طراحان و طراحان UX یا همان رابط کاربری، پژوهش با ...
پیدا کردن شرکت کنندگان برای تست رابط کاربری بخش سوم

پیدا کردن شرکت کنندگان برای تست رابط کاربری بخش سوم

۲ مهر ۱۳۹۷
در بخش قبلی مقاله گفتیم: پیدا کردن افرادی برای شرکت در مطالعات کیفی می تواند یک کار دشوار باشد. ما تمایل داریم درباره مطالعات و یافته های آنها بشنویم، اما نمی شنویم که چگونه محققان شرکت کنندگان در این مطالعه را استخدام می کنند. بیایید این رمز و راز را حل کنیم. برای طراحان و طراحان UX یا همان رابط کاربری، پژوهش با ...
پیدا کردن شرکت کنندگان برای تست رابط کاربری بخش دوم

پیدا کردن شرکت کنندگان برای تست رابط کاربری بخش دوم

۱ مهر ۱۳۹۷
در بخش قبلی مقاله گفتیم: پیدا کردن افرادی برای شرکت در مطالعات کیفی می تواند یک کار دشوار باشد. ما تمایل داریم درباره مطالعات و یافته های آنها بشنویم، اما نمی شنویم که چگونه محققان شرکت کنندگان در این مطالعه را استخدام می کنند. بیایید این رمز و راز را حل کنیم. برای طراحان و طراحان UX یا همان رابط کاربری، پژوهش با ...
پیدا کردن شرکت کنندگان برای تست رابط کاربری بخش اول

پیدا کردن شرکت کنندگان برای تست رابط کاربری بخش اول

۲۸ شهریور ۱۳۹۷
پیدا کردن افرادی برای شرکت در مطالعات کیفی می تواند یک کار دشوار باشد. ما تمایل داریم درباره مطالعات و یافته های آنها بشنویم، اما نمی شنویم که چگونه محققان شرکت کنندگان در این مطالعه را استخدام می کنند. بیایید این رمز و راز را حل کنیم. برای طراحان و طراحان UX یا همان رابط کاربری، پژوهش با ذینفعان و کاربران بسیار ...
تفاوت لیزینگ و اجاره بخش دوم

تفاوت لیزینگ و اجاره بخش دوم

۲۴ شهریور ۱۳۹۷
در بخش قبلی مقاله گفتیم: وقتی خرید چیزی ممکن نیست گزینه بسیاری از افراد و شرکت ها اجاره یا لیزینگ است. در حالی که انواع اجاره شباهت دارند، دسترسی به یک دارایی برای یک دوره محدود را ممکن میکنند، اختلاف قابل توجهی نیز وجود دارد. این مقاله به شما در درک این تفاوت ها زمانی که تصمیم به اجاره دارید کمک میکند. اجاره اجاره به ...
تفاوت لیزینگ و اجاره بخش اول

تفاوت لیزینگ و اجاره بخش اول

۰ ۰
وقتی خرید چیزی ممکن نیست گزینه بسیاری از افراد و شرکت ها اجاره یا لیزینگ است. در حالی که انواع اجاره شباهت دارند، دسترسی به یک دارایی برای یک دوره محدود را ممکن میکنند، اختلاف قابل توجهی نیز وجود دارد. این مقاله به شما در درک این تفاوت ها زمانی که تصمیم به اجاره دارید کمک میکند. لیزینگ یک قرارداد برای اجاره یک دارایی ...
ظهور هوش مصنوعی در رابط کاربری محاوره ای بخش چهارم

ظهور هوش مصنوعی در رابط کاربری محاوره ای بخش چهارم

۱۸ ۰
در بخش قبلی مقاله گفتیم که : رابط کاربری محاوره ای یک مفهوم جدید نیست. فن آوری هایی مانند پردازش زبان طبیعی برای یک مکالمه بسیار عالی هستند و ما در نهایت داریم به نقطه ای می رسیم که همه می توانند بدون در نظر گرفتن سطح مهارت از آن استفاده کنند. برای مدت زمان طولانی، ما از نظر بصری در حال تغییر ...
ظهور هوش مصنوعی در رابط کاربری محاوره ای بخش سوم

ظهور هوش مصنوعی در رابط کاربری محاوره ای بخش سوم

۱۵ ۰
در بخش قبلی مقاله گفتیم که : رابط کاربری محاوره ای یک مفهوم جدید نیست. فن آوری هایی مانند پردازش زبان طبیعی برای یک مکالمه بسیار عالی هستند و ما در نهایت داریم به نقطه ای می رسیم که همه می توانند بدون در نظر گرفتن سطح مهارت از آن استفاده کنند. برای مدت زمان طولانی، ما از نظر بصری در حال تغییر ...
اقتصاد کلان در مقابل اقتصاد خرد بخش دوم

اقتصاد کلان در مقابل اقتصاد خرد بخش دوم

۱۴ شهریور ۱۳۹۷
در بخش قبلی مقاله گفتیم : در میان بسیاری از شاخه های اقتصادی شناخته شده ترین آنها، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد است. دو مفهوم به هم متصل هستند و گاهی اوقات می تواند گیج کننده باشد. این مقاله شما را با توضیحات لازم برای تمایز بین اقتصاد کلان و اقتصاددانان کوچک فراهم می کند. اقتصاد خرد اقتصاد خرد به مطالعات فردی یا ...
ظهور هوش مصنوعی در رابط کاربری محاوره ای بخش دوم

ظهور هوش مصنوعی در رابط کاربری محاوره ای بخش دوم

۱۲ ۰
در بخش قبلی مقاله گفتیم که : رابط کاربری محاوره ای یک مفهوم جدید نیست. فن آوری هایی مانند پردازش زبان طبیعی برای یک مکالمه بسیار عالی هستند و ما در نهایت داریم به نقطه ای می رسیم که همه می توانند بدون در نظر گرفتن سطح مهارت از آن استفاده کنند. برای مدت زمان طولانی، ما از نظر بصری در حال تغییر ...
سایر صفحات :   134567891011121314